กิจกรรมอื่นๆ

ประชุม พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ) ประจำปี 2564

นายอำเภอเวียงแก่น นำด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงแก่น สำนักงานสาธารณสุขอพเภอเวียงแก่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น และ อปท ในพื้นที่ ร่วมกันคืนข้อมูลอุบัติเหตุทางท้องถนน ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น และได้กำหนดเป็นประเด็น พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ) ประจำปี 2564 ระดับอำเภอ

1 2 3