โรงพยาบาลเวียงแก่น

DHDC3
ศูนย์ข้อมูลอำเภอเวียงแก่น

HDC
HDC จังหวัดเชียงราย

DATACENTER
ระบบงานโรงพยาบาล

Login เจ้าหน้าที่
ดูวันลา แจ้งความเสี่ยง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร : 1669 , 053-603155

ให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
หยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
หยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

กิจกรรมอื่นๆ