โรงพยาบาลเวียงแก่น

DHDC3

ศูนย์ข้อมูลอำเภอเวียงแก่น

HDC

HDC จังหวัดเชียงราย

DATACENTER

ระบบงานโรงพยาบาล

Login เจ้าหน้าที่

ดูวันลา แจ้งความเสี่ยง

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและศักยภาพในการทำงาน

ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร : 1669 , 053-608737

ให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
หยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
หยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

กิจกรรมอื่นๆ