แจ้งข้อร้องเรียน

ติดต่อเราได้ที่

โรงพยาบาลเวียงแก่น

115 ม. 6 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย  57310