กิจกรรมอื่นๆ

ออกหน่วย พอสว. บ้านห้วยปอ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 รพ.เวียงแก่นและเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข  อำเภอเวียงแก่น  ออกหน่วย มูลนิธิ พอสว. ณ บ้านห้วยปอ 

ออกหน่วยกับรถพระราชทาน ให้บริการตรวจหาเชื่อ covid-19 ให้กับพนักกงานสิงค์ปาค และ ประชาชนผู้ที่มาเที่ยวงานสิงค์ปาค

เจ้าหน้าที่ รพ.เวียงแก่น และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแก่น ออกหน่วยกับรถพระราชทาน ให้บริการตรวจหาเชื่อ covid-19 ให้กับพนักกงานสิงค์ปาค และ ประชาชนผู้ที่มาเที่ยวงานสิงค์ปาค ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563

1 2 3