ประชาสัมพันธ์รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-25 ก.ย.2562 สามารถมาสมัครได้ทื่งานการเจ้าหน้าที่  รพ.เวียงแก่น  ตามวันเวลาราชการ

Download