กิจกรรม

ประชุม พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ) ประจำปี 2564

นายอำเภอเวียงแก่น นำด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงแก่น สำนักงานสาธารณสุขอพเภอเวียงแก่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น และ อปท ในพื้นที่ ร่วมกันคืนข้อมูลอุบัติเหตุทางท้องถนน ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น และได้กำหนดเป็นประเด็น พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ) ประจำปี 2564 ระดับอำเภอ

ออกหน่วย พอสว. บ้านห้วยปอ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 รพ.เวียงแก่นและเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข  อำเภอเวียงแก่น  ออกหน่วย มูลนิธิ พอสว. ณ บ้านห้วยปอ 

ออกหน่วยกับรถพระราชทาน ให้บริการตรวจหาเชื่อ covid-19 ให้กับพนักกงานสิงค์ปาค และ ประชาชนผู้ที่มาเที่ยวงานสิงค์ปาค

เจ้าหน้าที่ รพ.เวียงแก่น และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแก่น ออกหน่วยกับรถพระราชทาน ให้บริการตรวจหาเชื่อ covid-19 ให้กับพนักกงานสิงค์ปาค และ ประชาชนผู้ที่มาเที่ยวงานสิงค์ปาค ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563

1 2 3 4