ปั่นไปบอกฮัก ฮอมบุญ เพื่อโฮงยาเวียงแก่น

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดตัวแล้ว กับกิจกรรม “ปั่นไปบอกฮัก ฮอมบุญ เพื่อโฮงยาเวียงแก่น”🚴🏼‍♀️ ณ ข่วงประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่

….ชมรมจักรยานเสือภูเขาอินโดจีนและเครือข่ายนักจักรยานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมปั่นในเขตอำเภอเมือง เชียงใหม่

🛣🏞( ช่วงประตูท่าแพ เชียงใหม่ – น้ำพุร้อนแม่ขะจาน – อ.เมืองพะเยา – อ.เมืองเชียงราย – อ.เชียงของ -โรงพยาบาลเวียงแก่น )

📆 วันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2566