ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

กำหนดสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ในวันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลเวียงแก่น