ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ)

โรงพยาบาลเวียงแก่น ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566
ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานพัสดุธุรการ โรงพยาบาลเวียงแก่น
ในวันและเวลาราชการ