15 ธันวาคม 2565 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกปฏิบัติหน้าที่ ณ บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

โดย นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอเวียงแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุรชัย พิชคำ สาธารณสุขอำเภอเวียงแก่น กล่าวรายงานฯ และมีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ผลการออกปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้

จำนวนเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน จำนวน…………..106……… คน

ผู้มารับบริการรวมทุกกิจกรรม จำนวน……….300…………….รายจำแนกไว้ดังนี้
1.แพทย์ตรวจรักษ าจำนวน………….258……………… ราย
– รักษาโดยแพทย์ตรวจ จำนวน….37…… ราย
– Refer โรงพยาบาลเวียงแก่น จำนวน…….-……. ราย
– รักษาโดยแพทย์ไม่ต้องตรวจ จำนวน…….…-……ราย
2.ทันตกรรม จำนวน……….61…………..ราย
3. ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่นและชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่3213,3214 ให้บริการตัดผม จำนวน……..20……..ราย
4. แพทย์แผนไทย จำนวน………16……. ราย
5. ฉีดวัคซีนพื้นฐานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กแรกเกิด -12 ปี จำนวน..40…ราย ชั่งน้ำหนักจำนวน …40..ราย
6. ฉีดวัคซีนโควิด – 19 จำนวน…..44………..ราย
7.เจาะเลือดตรวจหาสารพิษตกค้างในกระแสเลือด จำนวน…..40…..ราย
7. เยี่ยมบ้านผู้ป่วย จำนวน…3…..ราย
8. กิ่งกาชาดอำเภอเวียงแก่น
– มอบถุงยังชีพ จำนวน…………27………..ชุด
– มอบผ้าห่ม จำนวน…………30………..ชุด
9.กศน.อำเภอเวียงแก่นจัดกิจกรรมดังนี้
– สอนทำน้ำยาล้างจานแจกชาวบ้านขวด 1 ลิตร จำนวน 60 ขวด
– สอนร้อยลูกปัดทำพวงกุญแจ จำนวน…..70…….ราย
– แจกซาลาเปา จำนวน…..70……ราย
10.เกษตรอำเภอ
– แจกน้ำหมักชีวภาพ จำนวน….50…….ขวด
– แจกกล้าผัก จำนวน ..300…..ต้น
11.พัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่น สอนการใช้แอพพลิเคชั่น Lickชุมชนและแจกเมล็ดพันธ์ผัก จำนวน 100 ซอง
12. ปศุสัตว์อำเภอ
– ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน…..2…..ตัว
– แจกวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีก จำนวน…10…ขวด
– แจกน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวคคอกสัตว์ จำนวน…20…..ชุด
13. โครงการหลวงผาตั้ง
– แจกสารเร่ง พด.ซอง…100…..ซอง
– แจกกล้าผัก สำหรับปลูก จำนวน…1,000….ต้น
– จำหน่ายผลผลิตการเกษตรของสมาชิก
– แจกเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร
14. สัสดีอำเภอเวียงแก่น ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหาร ประจำปี 2566 การลงบัญชีมอบหมายเรียก