วันที่ 20 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลเวียงแก่น ออกหน่วยบริการสุขศาลาพระราชทาน บ้านห้วยกุ๊ก โดยทีมสหวิชาชีพ

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลเวียงแก่น ออกหน่วยบริการสุขศาลาพระราชทาน บ้านห้วยกุ๊ก โดยทีมสหวิชาชีพ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนบ้านห้วยกุ๊ก ต.ปอ อ.เวียงแก่น ในการออกหน่วยครั้งนี้ให้บริการ ตรวจรักษา ทันตกรรม นวดแผนไทย และเยี่ยมติดตามผู้ป่วยติดเตียง