โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน พัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาลเวียงแก่น

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. อำเภอเวียงแก่น ได้จัดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาล” ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
โดยมีนายอุดม อยุ่อินไกร นายอำเภอเวียงแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นพ.กิติพัฒน์ ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น ,หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ