ออกหน่วย พอสว. บ้านห้วยปอ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 รพ.เวียงแก่นและเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข  อำเภอเวียงแก่น  ออกหน่วย มูลนิธิ พอสว. ณ บ้านห้วยปอ  ตำบลปอ อำเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  มีการให้บริการตรวจโรคทั่วไป แก้ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาตรวจรักษาในสถานพยาบาลในพื้นราบได้ เนื่องจากเป็นผู้มีรายได้น้อย ยากจน และการเดินทางไม่สะดวก