ออกหน่วยกับรถพระราชทาน ให้บริการตรวจหาเชื่อ covid-19 ให้กับพนักกงานสิงค์ปาค และ ประชาชนผู้ที่มาเที่ยวงานสิงค์ปาค

เจ้าหน้าที่ รพ.เวียงแก่น และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแก่น ออกหน่วยกับรถพระราชทาน ให้บริการตรวจหาเชื่อ covid-19 ให้กับพนักกงานสิงค์ปาค และ ประชาชนผู้ที่มาเที่ยวงานสิงค์ปาค ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 เพื่อสร้างความมั่นใจในการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ซึ่งจากกรณีมีผู้ติดเชื้อ​covid-19​ จากท่าขี้เหล็ก​ ลักลอบผ่านแดนเข้ามาก่อนที่จะพบตัว​ และได้นำตัวเข้ารักษาฯที่​ รพ.แล้วนั้น จาก​การ​ให้บริการตรวจหาเชื้อ 2 วัน มีผู้มารับบริการตรวจหาเชื้อจำนวน 363 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อดังกล่าวแต่อย่างใด