ประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง และคนสวน 1 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง และ คนสวน  1  ตำแหน่ง  ตามเอกสารประกาศรับสมัครที่แนบท้าย  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.-11 ส.ค.63

Download ประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถและคนสวน