รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน

โรงพยาบาลเวียงแก่น รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
Download