โรงพยาบาลเวียงแก่นจัดซ้อมแผนอัคคีภัย 2561

โรงพยาบาลเวียงแก่นจัดซ้อมแผนอัคคีภัย  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  มีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน รวมมาซ้อมแผนในครั้งนี้ด้วย