ประกาศสอบราคารถพยาบาล รถกระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อใช้ในงานราชการ รพ.สต.ผาตั้ง

ประกาศสอบราคา รถพยาบาล (รถกระบะ)ขับเคลื่อน 4 ล้อ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี รพ.สต.ผาตั้ง