ประกาศยกเลิกการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิค

ประกาศยกเลิกการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิค  จำนวน  18  รายการ  ลงวันที่  7  กรกฏาคม  2561 เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาในครั้งนั้น