จัดอบรม OD ที่โรงแรม ปางสารภี กรีน รีสอร์ท

โรงพยาบาลเวียงแก่นจัดอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการทางด้านสาธารณสุข และ การอยู่ร่วมกันในองค์กร ที่โรงแรม ปางสารภี กรีน รีสอร์ท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงคุณภาพให้บริการ และการทำงานเป็นทีม รวมพลังกันเป็นหนึ่งเพื่อร่วมพัฒนาโรงพยาบาลเวียงแก่นของพวกเรา