กีฬาส่วนราชการ 2558

กีฬาส่วนราชการ อำเภอเวียงแก่น ประจำปี พศ.2558 จัดที่ โรงเรียนบ้านม่วงยาย ซึ่งมีหน่วยงานราชการ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่นและรัฐวิสาหกิจ ในอำเภอเวียงแก่นเป็นเจ้าภาพในปีนี้