รายละเอียด

เนื้อหา

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตค.-พย. 2560

From: Admin 29 ธันวาคม 2560 10:44

ประกาศเผยแพร่ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน  2560  แนบไฟล์ 2 ไฟล์