โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย Version 2.0

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ข่าวสารเว็ปไซต์

ตำแหน่งงาน

Gallery

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

# เรื่อง วันที่

ประกาศโรงพยาบาล

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2566

# ประเภทจัดซื้อ มูลค่าจัดซื้อ
1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 131,540
2 ค่าสาธารณูปโภค 25,095
3 งานซ่อม 30,370
4 ยานพาหนะ 7,480
5 วัสดุการแพทย์ 500,191
6 วัสดุคอมพิวเตอร์ 84,500
7 วัสดุงานกายภาพบำบัด 39,000
8 วัสดุงานทันตกรรม 413,071
9 วัสดุงานบ้านงานครัว 209,483
10 วัสดุสำนักงาน 140,589
11 อื่นๆ 163,346
12 เทคนิคการแพทย์ 472,507
รวม 2,217,172 บาท