โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย Version 2.0

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ข่าวสารเว็ปไซต์

ตำแหน่งงาน

Gallery

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

# เรื่อง วันที่

ประกาศโรงพยาบาล

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2566

# ประเภทจัดซื้อ มูลค่าจัดซื้อ
1 ครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์ 263,700
2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 673,316
3 ค่าสาธารณูปโภค 199,833
4 งานจ้าง 999,754
5 งานซ่อม 110,393
6 ยานพาหนะ 230,418
7 วัสดุการแพทย์ 4,225,485
8 วัสดุคอมพิวเตอร์ 633,428
9 วัสดุงานกายภาพบำบัด 109,955
10 วัสดุงานทันตกรรม 821,575
11 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,162,221
12 วัสดุสำนักงาน 796,039
13 อื่นๆ 688,324
14 เทคนิคการแพทย์ 1,675,937
รวม 12,590,378 บาท