โรงพยาบาลเวียงแก่นได้รับสนับสนุน เครื่องวิเคราะห์โรคทางจอประสาทตาระบบอัตโนมัติมูลค่า 400,000 บาท

โรงพยาบาลเวียงแก่น ขอขอบคุณ สโมสรไลอออนส์ราชวิถี, สโมสรไลออนส์ยานนาวา, สโมสรไลออนส์หทัยราษฎร์, สโมสรไลออนส์สัมพันธวงศ์, สโมสรไลออนส์แม่สาย, สโมสรไลออนส์เชียงของ, สโมสรไลออนส์ล้านนา, สโมสรไลออนส์ภาค 310-เอ2 ที่สนับสนุนเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมือถือพร้อมเครื่องวิเคราะห์โรคทางจอประสาทตาระบบอัตโนมัติมูลค่า 400,000 บาท ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้