โรงพยาบาลเวียงแก่น จัดซ้อมแผนอุบัติเหตุ ประจำปี 2661 ร่วมกันหลายหน่วยงานในอำเภอเวียงแก่น

 

วันที่่ 5 เมษายน 2561 โรงพยาบาลเวียงแก่น ร่วมกับ เทศบาลหลายงาว ม่วงยาย  สภ.เวียงแก่น  ร่วมกันซ้อมแผนอุบัติเหตุเพื่อเป็นการวางแผน รองรับการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

IMG_9853